Het gouden jubileum van EKO '70

Met een jaartje vertraging vierde EKO’70 de vijftigste verjaardag van het afstuderen aan de KU Leuven. Op de zonnige herfstdag van zondag 10 oktober 2021 prijkten 26 jubilarissen, samen met Rector Luc Sels, op de groepsfoto, in de voortuin van de Faculty Club te Leuven.

Geveld door de corona-quarantaine gaf praeses Armand Renier de fakkel door aan Gusty Bertels, die op hartelijke wijze de jubilarissen en hun partners verwelkomde. Met een “Waar is de tijd …” werden enkele markante gebeurtenissen uit de studententijd opgehaald en werden de vijfjaarlijkse lustrum ontmoetingen in herinnering gebracht. Hij onderlijnde de duurzame vriendschapsbanden die stand houden doorheen de voorbije vijftig jaar. In een gedachtenismoment werd hulde gebracht aan allen die ons inmiddels hadden verlaten. Na het voorgerecht nam Rector Luc Sels, voorheen decaan van de faculteit FEB, het woord om ons in te leiden in de uitdagingen van, en de evolutie in de digitale ontwikkelingen binnen de KU Leuven. Hij beklemtoonde de gedreven trekkersrol van de academici en de blijvende betrokkenheid van de meer dan 300.000 trouwe alumni. Leidraad is de strategische agenda van de rectorale ploeg, met nadruk op de internationalisering van de studentengemeenschap in de 13 campussen en het uitsturen, over de hele wereld, van hoogopgeleide afgestudeerden. In de wereldwijde ranking van universiteiten is de KU Leuven gestegen naar de 43e plaats. Het toekomstgericht onderwijs, op basis van slimme technologieën, die in alle faculteiten worden ingevoerd en aangemoedigd, beïnvloedt zeer sterk het onderwijsmodel en scherpt de creativiteit aan. Op vele vlakken gaan instituten, over de faculteitsgrenzen heen interdisciplinair samenwerken. Het eiland bestaan van de traditionele disciplines wordt doorbroken om te groeien naar globale mensomvattende wetenschap. Hiernaast wil de KU Leuven ook een duurzame universiteit worden met een CO2-bijdrage van de medewerkers, het aanmoedigen van mobiliteit met fietsen en openbaar vervoer, de omschakeling en aanpassing van fossielarme gebouwen en dergelijke meer. Inspelend op de actualiteit worden veel ambities aangemoedigd om de universiteit een voortrekkers rol te laten spelen. Aansluitend bij het gezellig tafelen werd dan de nostalgiecantus ingeleid door een enthousiaste Huub Engelen. Doorspekt met kleurrijke herinneringen uit eenieders studententijd werddeze heerlijke namiddag afgesloten met een galmende Vlaamse Leeuw. Afspraak op de april-ontmoetingen van de Ekonomika Senioren en verderaf de 55-jaarviering van EKO’ 70 in het kader van het 600-jarig bestaan van de KU Leuven.

Vivat, Crescat, Floreat ! Voor EKO’70 Monique De Cooman