Prosit Corona!

Beste lezer,

Net als jullie ben ik woorden als corona, covid safe ticket en lockdown grondig beu; in die mate dat ik me voorgenomen had om het gebruik van die termen te beperken tot deze zin. Inderdaad, net als bij een sport zoals voetbal heeft elke supporter (in dit geval) burger zijn/haar mening over hoe de uitdaging moet worden aangepakt en kan worden opgelost. Deze vrijheid van mening geeft mijns inziens dan ook kleur aan het leven (en diens onvoorspelbaarheid).

Inzake de alumniwerking hebben we, tot mijn grote geruststelling, kunnen vaststellen dat de meningen over de samenwerking, structuur en toekomst meer gelijklopend zijn. Inderdaad, aangezien de werking van een alumnivereniging grotendeels afgestemd is op de noden en behoeftes van onze alumni (alsook hun vrijetijdsbesteding), hoeft het geen betoog dat onze rol in deze besteding en bijhorende werking overheen de jaren grondig is veranderd. Als resultaat hiervan moet de omvang van Ekonomika Alumni breder worden; we moeten van een organisator van events (waar alumni elkaar tegenkomen) evolueren naar een ‘levende’ community waarbij wij als facilitator een gemeenschappelijk platform aanbieden om alumni met elkaar te laten interageren.

Uiteraard zal het organiseren van activiteiten nog steeds een groot deel van de werking omvatten, maar het spectrum dient ontegensprekelijk te worden verruimd en zouden we willen groeperen rond ‘enjoy’ (i.e. bedrijfsbezoeken, gatherings, wandelingen …), ‘develop’ (i.e. levenslang leren, carrière events, netwerk…) en ‘engage’ (giving back, charity, mentoring…). Uiteraard blijven de Faculteit en Ekonomika Studenten onze partners van het eerste uur. In een volgende editie van dit magazine zal u dan ook meer inzicht krijgen over hoe deze visie zich zal vertalen in de werking. Voorts is het einde van het jaar typisch een moment van reflectie, terugkijkend op het afgelopen jaar. Rekening houdend met de pandemiesituatie, kan ik als co-voorzitter enkel maar trots en dankbaar zijn over het programma dat we desondanks hebben kunnen aanbieden; in zowel fysieke, digitale als hybride vorm!

Voorts kreeg ik van al onze deelverenigingen de boodschap dat ze er in de komende maanden alvast een lap zullen op geven; te beginnen met de nieuwjaarsrecepties (als die uiteraard kunnen/mogen doorgaan). Een wel gemeende ‘dank u wel’ naar alle bestuurders en sympathisanten van onze (deel)vereniging(en) is dan ook zeker op zijn plaats!

Ten slotte is op het moment van dit schrijven het Overlegcomité net achter de rug en is het nog onduidelijk hoe de kerst- en oudejaarsperiode er zal uitzien. Maar ik hoop dat u (en uw naasten) gezond en wel door de huidige gezondheidscrisis komen en wens u namens Ekonomika, de Faculteit en Ekonomika Alumni alvast een vredige kerstperiode en een gelukkig nieuwjaar toe! Bij deze, alvast een prosit op 2022!

Keep safe en (hopelijk) tot binnenkort!

Ludovic Deprez, co-voorzitter Ekonomika Alumni vzw