Welkom!


Zoals de titel het aangeeft, zou ik dit voorwoord willen starten met een repetitief gebruik van het woord ‘welkom’. Inderdaad, met enige weemoed denk ik terug aan die eerste ontdekkingsdagen door Leuven met obligate bezoeken aan Ekobar, Dulci en… juist ja, de leslokalen. WELKOM dus aan de nieuwe studenten aan onze Faculteit zowel op campus Leuven, als campus Brussel en campus Antwerpen. Ik kan enkel maar bevestigen dat jullie de perfecte keuze gemaakt hebben! Daarnaast, tevens WELKOM aan iedereen waarvoor begin oktober niet de start van een nieuwe episode is in de queeste naar een diploma. U zult merken dat het leven er vanaf nu iets anders uitziet, maar dat de Ekonomika-familie (samen met de Faculteit) er nog steeds is om u hierbij te ondersteunen!


Ik wens het belang van de laatste zin uit de vorige paragraaf graag te benadrukken, want recent hebben we met alle partijen afzonderlijk (i.e. ‘Ekonomika Studenten’, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen en KU Leuven) de visie & strategie van Ekonomika Alumni gedeeld en besproken, wat geresulteerd heeft in formele overeenkomsten tussen alle partijen. Immers, jullie hebben allemaal een band met elk van deze stakeholders. Als wij als 1 grote familie samenwerken kunt u daar als alumnus/a enkel maar baat bij hebben. Ik wens bij deze dus nadrukkelijk iedereen te bedanken die uitvoerig zijn steentje heeft bijgedragen aan deze (belangrijke) realisatie, ook al is die minder zichtbaar naar de buitenwereld toe!


Om te eindigen waarmee ik begonnen ben, graag hoop ik in de komende weken en maanden WELKOM te mogen zeggen aan velen van jullie op onze events, lezingen of in ons professioneel leven! Aangezien Ekonomika Alumni een vereniging is van alumni voor alumni, wil ik ook een warme oproep doen aan iedereen die ook maar ergens zou kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze vereniging.


Ik denk hierbij aan (i) het aanreiken van interessante bedrijven om te bezoeken; (ii) boeiende sprekers voor lezingen; (iii) bepaalde alumni/goede doelen die we in de kijker kunnen plaatsen of (iv) het ondersteunen van onze dierbare hoofdredacteur (Fa Quix nvdr.) met het schrijven van artikels voor dit magazine. Alle (vrijblijvende) hulp is welkom om de werking en ontwikkeling van de vereniging verder te ondersteunen. Een mailtje naar ekonomika-alumni@kuleuven.be en we nemen verder contact op.


Tot slot, ik hoop jullie talrijk te verWELKOMen op ons jaarlijks Alumnifeest; dit jaar op 16 november in De Hoorn in Leuven!Ludovic Deprez,co-voorzitter Ekonomika Alumni vzw